Săbii de platină Săbii de platină

Fereastra de detalii: Săbii de platină Săbii de platină
Comerț: Da

NegustorNegustor

Disponibil Nivel Cost Fereastra de detalii
Săbii de platină
Săbii de platină x 370
Oferte limitate
54+ Nestemate x 595 Luând în calcul raritatea platinei, nu ar trebuie să fie o surpriză să aflăm că din ea se fac cele mai bune săbii, pentru cei mai buni soldați.

Rețetă

Durată Cost Recompensă
Set de construcție al armurărieiConstruiește o armurărie în avanpostul tău.
Le oferă tuturor unităților tale arme specializate ce cresc daunele produse de ele cu 15% pe durata campaniei.

Aceasta e o potențare de deplasare ce poate fi folosită doar într-o anumită deplasare. Va fi ștearsă când deplasarea nu mai e activă. 60 m Cal de luptă x 2000
Archebuză x 500
Săbii de platină x 1000
Set de construcție al armurăriei x 1
Scăldări în apă înghețatăEfect +500% viteză de recrutare
Țintă cazarma de elită
Durată 4 ore 24 o Băutură x 21000
Săbii de platină x 390
Monede x 450
Scăldări în apă înghețată x 1
UnknownUnknown Cal de luptă x 2000
Archebuză x 500
Săbii de platină x 1000
Set de construcție al armurăriei x 1