Car cu mâncare Car cu mâncare

Fereastra de detalii: Car cu mâncare Car cu mâncare
Comerț: Da

Recompensă — Diverse

Rețetă

Durată Cost Recompensă
Ritualul recolteiEfect +300% productivitate
Țintă fermă, fermă îmbunătățită, siloz, siloz îmbunătățit
Durată 12 ore (18 ore pe un prieten/membru al breslei) 10 m Ierburi x 20
Car cu mâncare x 12
Ritualul recoltei x 1
Sergent de instrucție SkunkDrepți!!! Sergentul de instrucție Skunk chiar știe cum să-i împingă până la limită pe recruți. Productivitatea cazărmii este triplată pentru 12 ore.

Efect +200% viteză a recrutării
Țintă cazarma, cazarma de elită
Durată 12 ore 20 m Sperietoare de ciori x 25
Car cu mâncare x 6
Ceainic x 6
Stindard x 15
Sergent de instrucție Skunk x 1
O înghițitură din ceainicAceste festinuri legendare reușesc să adune noi coloniști din cele mai îndepărtate colțuri ale regiunii. 

Efect +200% creștere a populației
Țintă Primărie
Durată 8 ore 30 m Sperietoare de ciori x 15
Car cu mâncare x 10
Ceainic x 14
Stindard x 8
O înghițitură din ceainic x 1
Elixir de energie eternăEfect +200% productivitate
Țintă spațiu de lucru
Durată 12 ore (18 ore pe un prieten/membru al breslei) 30 m Ierburi x 40
Sperietoare de ciori x 10
Car cu mâncare x 12
Cazan de bronz x 6
Elixir de energie eternă x 1