Ornament de carte Ornament de carte

Fereastra de detalii: Ornament de carte Ornament de carte
Comerț: Da

Timp total de producție

Minereu de titan x 4 + Cărbuni x 8 Ornament de carte x 1
16 m

NegustorNegustor

Disponibil Nivel Cost Fereastra de detalii
Finisaje pentru cărți
Ornament de carte x 100
Resurse
37+ Nestemate x 880 Desigur, nimeni nu judecă o carte după aparențe, dar nu poți nega că o carte bine decorată arată mult mai intelectual. Acest săculeț cu ornamente te va ajuta sa oferi înțelepciunii tale eternizate un aspect și mai înțelept.
Finisaje pentru cărți
Ornament de carte x 100
Oferte limitate
37+ Nestemate x 440 Desigur, nimeni nu judecă o carte după aparențe, dar nu poți nega că o carte bine decorată arată mult mai intelectual. Acest săculeț cu ornamente te va ajuta sa oferi înțelepciunii tale eternizate un aspect și mai înțelept.

Rețetă

Durată Cost Recompensă
CodexEfect Folosește pe primărie pentru a primi unități de 10 o 30 m Hârtie Avansată x 730
Ornament de carte x 520
Monede Stea x 100
Tom x 4
Codex x 1
Hârtii diplomaticeHârtiile sunt AȘA de plictisitoare...
Folosește-le pe fortăreața tâlharilor pentru a-i ține ocupați o vreme. 2 m Hârtie Avansată x 10
Ornament de carte x 5
Hârtii diplomatice x 1
Manual detaliat de instrucțieInstruiește recruți arcași
Necesar rezolvării unor misiuni în provocarea săptămânală "Apărarea regatului" 4 m 12 s Hârtie Avansată x 18
Ornament de carte x 13
Manual detaliat de instrucție x 1
Informații Detalii solide de bătălieEfect zonal +50% experiență din unități învinse direct de armata ta în aventuri începute cât timp potențarea aceasta e activă.
Țintă Aventură cu dificultate 10-15
Durată 2 ore
Atenție Potențarea funcționează doar în aventuri începute când aceasta e activă. O dată activată, potențarea va rămâne activă în aventuri, chiar dacă nu mai e activă în zona ta. Potențarea nu se aplică asupra experienței din misiuni și asupra unor inamici învinși prin potențări de bătălie sau tactici precum blocarea. Hârtie Avansată x 810
Ornament de carte x 570
Poveste lungă de aventuriPovești nemaipomenite recitate de către generali de mai multe ori, fără a-și perde din forță și captivând fiecare ascultător. 4 z Hârtie Avansată x 560
Ornament de carte x 400
Monede x 72
Poveste cu aventuri x 40
Codex x 1
Manual detaliat de instrucțieInstruiește recruți arcași
Necesar rezolvării unor misiuni în provocarea săptămânală "Apărarea regatului" 21 m Hârtie Avansată x 18
Ornament de carte x 13
Manual detaliat de instrucție x 1
CodexUnknown 3 z 12 o Hârtie Avansată x 250
Ornament de carte x 200
Tom x 1
Codex x 1
CodexUnknown 3 z 12 o Hârtie Avansată x 375
Ornament de carte x 300
Tom x 2
Codex x 1
CodexUnknown 3 z 12 o Hârtie Avansată x 560
Ornament de carte x 400
Tom x 3
Codex x 1